Erlend Larsen og Jan Helge Kaiser- Den kalde  krigen  - og Vestfold. Forfatterene: Jan Helge Kaiser og Erlend Larsen er bosatt i Stokke kommune, og har militær utdanning fra henholdsvis krigsskole / stabsskole og befalsskole. De har erfaring fra internasjonal tjeneste fra hhv. tidligere Jugoslavia og Libanon. Begge har vært lokalpolitikere, og arbeider i dag som hhv. fylkesberedskapssjef og ordfører. Kaiser har bakgrunn fra DSB, mens Larsen har bakgrunn som flyger.  www.kaldkrig.no

 

Webdesign © 2016 Andebu Web og IT